Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Vajolatt
0532 870f 420
Reposted frommetadon metadon viagodsriseoneast godsriseoneast
Vajolatt
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy vianiemaproblemu niemaproblemu
Vajolatt
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam vianiemaproblemu niemaproblemu
Vajolatt
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey vianiemaproblemu niemaproblemu
Vajolatt
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viahoseanna hoseanna
Vajolatt
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viaIriss Iriss
Vajolatt
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaIriss Iriss

April 01 2017

9606 7b22 420
Reposted fromidiod idiod viaawaken awaken
Vajolatt
Wiem, że jak się nie uda jedno, to się uda drugie. Trzeba tylko mieć wiarę, że coś w końcu wyjdzie.
— Paweł Królikowski
Vajolatt
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viaarrima arrima
Vajolatt

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viaIriss Iriss

March 25 2017

Vajolatt
0645 9ff7 420
Reposted fromfriends friends viaHogattaa Hogattaa
Vajolatt
Reposted fromvolldost volldost viaHogattaa Hogattaa

March 23 2017

Vajolatt
2559 f6fe 420
Reposted frommuszynka muszynka viastraycat straycat
Vajolatt
Image may contain: 1 person, standing, shoes and outdoorLe grand Van Gogh, Bruno Catalano, Marseille
 
Reposted fromciarka ciarka viastraycat straycat
Vajolatt
Vajolatt

March 21 2017

Vajolatt
5349 35f2
Reposted fromkjuik kjuik viaimaginacyjna imaginacyjna
Vajolatt
A nie ma lepszego miejsca niż obok.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
Reposted fromtrytobesuperwoman trytobesuperwoman viadilma dilma
Vajolatt
9333 24b1 420
Reposted frompomsa pomsa viaimaginacyjna imaginacyjna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl